Hrabůvka

náhled článku

Piloti a pilotky, situace okolo Hrabůvky se má tak, že po jednání se zástupci firmy Agrochov Jezernice a.s., jakožto majitelem pozemků využívaných pro starty PG, a to jednatelem p. Kotíkem a správcem pozemků a lesů p. Bednářovou, zůstane na startovišti zasazený les, a my s tím nic nenaděláme. Pozemek již je celý osázený malými stromky a chystá se i oplocenka.

Za tento stav si můžeme sami, kdybychom začali jednat dříve, neměli by zástupci Agrochovu žádný problém se s námi dohodnout i na možnostech přistání na jejich louce vpravo od startu. Takto jsme přišli o další startovací plochu.

I touto cestou vás dále žádám a prosím o nepoužívání této plochy ke startům PG. Pokud budete dělat na Hrabůvce problémy, potom je děláte zároveň i mně jakožto člověku, který figuruje v jednání ohledně Hrabůvky. Zabráníte také dalšímu možnému jednání, kdy jsme se pokoušeli dohodnout možnost používání i jiných pozemků určených v budoucnu pro těžbu. Nevhodným chováním byste tak mohli uškodit možné další spolupráci mezi PG obcí a Agrochovem, který vlastní hodně pozemků v okolí.

A ještě jedna věc, i kdyby se nám podařilo jednání o pronájmu dohodnout, tak je to jenom 50% výhra. Dalších 50 % by tvořilo jednání s příslušným odborem životního prostředí o tzv. dočasném vyjmutí lesa z funkce.

Dále vás prosím, pokud se někde objeví podobná plocha k létání, chce to ihned začít řešit, nenechte to dojít do té fáze jako na Hrabůvce (podobně je na tom i Krásnice, už jsou tam taky vysázené stromky). Je to poučení do budoucna. Mělo by se proto začít jednat s majiteli ihned po vykácení, jelikož ti mají se zákona danou povinnost smýcené plochy znovu do určité doby osázet.

Jakékoli bližší informace o jednání rád poskytnu.

Miloš Gehr

Insert comment