Beskydy - Czech paragliding translator

náhled článku

Zkušení orli původní slovník, který pár let nazpět napsal Pavel "Cyklista" Pastorek, nejspíše znají. Ale bylo nám líto, aby ti nově začínající o tento literární skvost přišli! Hesla jsme ovšem trochu upravili, jelikož paragliding je mladý sport a tudíž náš slang i terminologie se stále vyvíjí. :)

Slovník

A
Akrobatická skupina Rotor - skupina pilotů, která startuje z jiného startoviště, než na které právě fouká
 
B
Balónovat - létat ve velmi silném, ale klidném svahovém proudění
Bazmek - libovolná drobná součástka vybavení, která se porouchala nebo na sebe jinak přitáhla pozornost
Bezmozek - pilot létající za podmínek, kdy ostatní jdou dolů pěšky
Bigbít - silná termická turbulence (někdy též turbulence všeobecně)
Boj - let za ne zcela ideálních termických podmínek
Bomba start - startoviště, na které se vejdou téměř dva padáky vedle sebe
Bordel
1. turbulence všeobecně, zejm. za překážkou
2. keřovitý porost v prostoru startu, popř. cokoli, co se na místě povaluje a motá do šňůr
3. uzlík ve šňůrách, na který okolo stojící upozorňují startujícího pilota pokřikem "Máš tam bordel!"
Buřina - mrak typu cumulonimbus, bouřkový oblak
 
C
Cip - fanatický ochránce přírody, obviňující paragliding z komplexní devastace hor, počínaje vystrašeným ptactvem a konče erozí a kyselými dešti
 
D
Dálnice - řada kumulů (viz níže) táhnoucí se přes celou oblohu, ideální cesta pro dlouhý přelet
Deka - souvislá vrstva oblačnosti, též "Je to zadekované."
Drbačka
1. vymotávání padáku z keře, stromu apod.
2. fyzicky, psychicky i časově náročný přelet uskutečněný za nevhodného dne a velmi slabých termických podmínek, často na nepříliš velkou vzdálenost
Duní - velmi silný vítr, který létání zcela vylučuje
Dusit to - letět na hodně staženém řízení
 
F
Funí - fouká vítr
 
G
Grapa - svah o velmi příkrém sklonu
 
H
Hajzlovky - polyesterové šňůrky, používané na starých typech padákových kluzáků
Hnít - klesat rychleji, než je zdrávo, nikoli však padat
Hospodno - meteorologická situace nevhodná pro provozování paraglidingu
Hydra - padák ve špatném technickém stavu
Hyena - zastaralý padák, popř. padák ve velmi špatném technickém stavu, též vypráskaná plachta (viz níže) nebo hydra (viz výše)
 
CH
Chodí to
1. sloveso popisující četnost, kvalitu a výšku stoupavých proudů
2. sloveso popisující pružné deformace padákového kluzáku v turbulenci
Chroust - pilot, který startuje jako první a tak ostatním ukazuje, kde a jestli vůbec to chodí (viz výše)
Chytit se - trefit se v beznadějné situaci do stoupavého proudu
 
I
Idiot - bezohledně létající pilot
Instruktor - individuum práce se štítící, které vždy zůstává v bezpečí na pevné zemi, zatímco riskuje životy osob jemu svěřených
 
J
Javoráčový - víkendový pilot, mající problémy na startu
 
K
Kopat do šišek - létat nebezpečně nízko nad vrcholky stromů
Kokot - pilot, který přichází na místo startu nepřipraven a zdržuje všechny ostatní rozbalováním, rozplétáním šnůr, nastavováním přístrojů apod.
Kongesťák - mrak typu cumulus congestus, rozvinutý kumul (viz níže) s pravděpodobností dalšího vývoje do bouřkového mraku
Kumul - mrak typu cumulus, viditelná známka stoupáku (viz níže), též beránek nebo květák
Kurzista - adept létání, vydaný na milost a nemilost instruktorovi, často zneužívaný jako chroust (viz výše), též dákově ovládaný model
Kutnout tomu - prudce stáhnout řízení
 
L
Létání hubou - oblíbená padáčkářská činnost za dlouhých večerů či za neletového počasí
Lešenář - rogalista
Levá - nachází se na opačné straně než pravá (viz níže)
Lítají i dveře od chlíva - situace, kdy při kombinaci svahového a termického proudění létá všechno, co je na kopci
 
M
Maras - slovo hodící se na komentování jakékoliv negativní situace při létání
Meteorologie - věda o tom, jak bylo, a i to nepřesně
Meza - kopec o menším převýšení než 150 m
Mít morál - být odvážný a nenechat se vystrašit bigbítem (viz výše)
Mrcasit se
1. létat nízko nad terénem ve velmi slabém svahovém proudění
2. létat ve velmi slabé termice
3. létat ve velkém shluku padáků, ať už ve stoupáku (viz níže), nebo ve svahovém proudění, které funguje pouze na určitém omezeném místě
4. několikrát po sobě zkazit start
Mučidlo - nepohodlná, anatomicky nevhodně tvarovaná sedačka, též instantní posilovač břišního svalstva
 
N
Narvat to tam - nasměrovat padákový kluzák tam, kam se pilotovi vůbec nechce vzhledem k poměrům panujícím ve vzduchu, též mít morál (viz výše)
Nasávačka
1. situace, kdy kongesťák (viz výše) přerůstá až v bouřkový mrak a nasává k sobě všechno, co létá
2. kurzistka utržená z řetězu
3. vyvrcholení krásného letového dne
Naskákalo to -  na obloze se začaly tvořit kumuly (viz výše)
Nuda - nekonečně dlouhé létání v klidném svahovém proudění
Nudle - vysokovýkonný kluzák o velké štíhlosti, též žiletka
Nulka - velmi slabý stoupavý proud, ve kterém sice neklesáte, ale ani nestoupáte, takže se mrcasíte (viz výše)
 
O
Onanovat - létat dlouhou dobu nahoru a dolů téměř na jednom místě, bez vidiny na přelet (viz níže)
 
P
Padáčkář - člověk, který chodí s velkým batohem na kopec a zase z kopce a v hospodě kecá o lítání
Paličkování - kurzistovo bezradné rozmotávání šnůr
Paratrekking - specifický druh sportu s přidanou zátěží, při kterém nese padáčkář své vybavení na kopec a posléze i z kopce
Parawaiting - sport, na který potřebujete stejnou výbavu jako na paragliding, další nezbytné propriety jsou opalovací krém, sluneční brýle, svačina a pevné nervy
Posmýkat - situace, při které se ohromně baví všichni kromě hlavního aktéra, kterého padák v poryvu větru táhne po zemi, často zejména při startech a na mezích (viz výše)
Pravá - nachází se na opačné straně než levá (viz výše)
Profesor - velký pták, zpravidla dravec
Přelet - let zakončený přistáním kdekoliv mimo oficiální přistávací plochu
Přeplachtovaný - pilot létacící na padáku o větší ploše, než odpovídá jeho váze; ve slabých podmínkách je ve výhodě a ostatní se diví, jak se chytil (viz výše)
 
R
Rezerva - záchranný padák, též záložka
Rodeo - let v bigbítu či bordelu (viz výše)
Rozdrbaný stoupák - nestabilní stoupavý proud bez zřetelného jádra, létání v něm je drbačka (viz výše)
 
S
Schrastit se - havárie, po níž pilot odejde po svých
Spláchnutí - padák dostal do klesavého proudu nebo za hranu kopce; situace, z níž nelze za živého boha uniknout
Šprajc - silný stoupák (viz níže)
Stoupák - termický stoupavý proud
Svině - větroň točící pod základnou (viz níže), zatímco padáky hnijí (viz výše)
Svině svinská, svinsky svinutá - jediný pilot, který toho dne polétal
 
T
Tandem pilot - pilot, který nechce být jen sebevrah a aspiruje na funkci vraha
Termické šílenství - situace, kdy se chroust (viz výše) chytí a ostatní se snaží co nejrychleji odstartovat, též PANIKA!!!
Termický průser - situace, kdy všichni, kteří vystartovali při termickém šílensví (viz výše), nestihnou interval a vyhnijí
 
U
Uběhnout to - běžet za bezvětří či slabém větru do zad dostatečně rychle, aby bylo možné vůbec odstartovat
Ustát to - udržet se při startu či přistání za drsnějších podmínek na nohou a zabránit posmýkání (viz výše)
Utočit to - udržet se při kroužení v úzkém stoupavém proudu a nevypadnout z něj
Uvařilo se to - teplota, při které je krajina (i pilot) kompletně přehřátá a nechodí stoupáky
 
V
Veverka - pilot sundávající padák ze stromu
Vozit se - svahovat za klidných podmínek
Vyhnívka - situace, kdy se nesplní vaše očekávání a zamíříte nejkratší cestou na přistání, též klidný slet bez ambicí
Vyklepat - odstranit deformaci padáku škubáním za šňůry
Vypráskaný - opotřebovaný provozem (pouze o padáku!)
Vyskládat - situace, kdy turbulence výrazně deformovala nosnou plochu padáku během letu
Vytočit - nabrat výšku kroužením v termice
 
Z
Základna
1. spodní strana mraku; hranice, ke které to chce pilot vytočit (viz výše)
2. ubytovací zařízení s vysokou koncentrací kurzistů
Závodník - pilot držící se pravidla "Pokud nejde létat, pořád se dá závodit."
Zakontrovat - zabránit padáku v turbulenci nebo při deformaci nosné plochy v tom, aby zatočil, kam nechceme
Záložka - záchranný padák, též rezerva
Zavětvit - přistát na strom
Zimní deprese - stav mysli padáčkáře v dlouhých zimních měsících, příznaky: nerudnost, podrážděnost, pravidelné jízdy s variometrem ve výtahu 
Zmastit se - zkazit start nebo přistání, popř. schrastit (viz výše) hned po startu
Zrakvit se - havárie, po níž pilot neodejde po svých
 
 

Fráze a obraty

Padáčkářská stupnice síly větru:

Je to zdechlé - bezvětří nebo slabý vánek
Dýchá to - slabý vítr, na startu pomůže, ale na svahování to není
Je to vlahé - síla větru sotva dostačuje pro svahové létání
Je to dobré - ideální síla větru
Funí - ideální vítr pro svahování, ale slabší kusy už nestartují
Funí fest - jde to, ale jen pro silné povahy
Duní - i ptáci chodí po zemi s šutrem v zobáku

 

Fráze používané na startu:

To je v pohodě! - Snad to přežiješ!
Je to tam! - Vše nasvědčuje tomu, že se dostavily stoupavé proudy.
To pude! - Komentář pro jakoukoliv situaci při létání, která není veskrze negativní.
Nebuď vlahý! - Neposkakuj tu jak koza a pořádně se do toho opři!
Máš ho tam! - Padák a šňůry máš v pořádku, startuj!
Problémy řeš, až nastanou. - Toho si nevšímej, kdyby něco, máš záložák.
Zruš to! - Nestartuj, něco není v pořádku!
Jak do psa vidle. - viz Nebuď vlahý.
Máš bordel ve šňůrách! - Padák ti spadl na přihlížející osoby.
Jdi do toho! - Už tady nezacláněj, já chci taky letět!

 

Fráze používané jako komentáře přihlížejícími:

Hnije jak kobzol. - Velmi rychle klesá.
Něco tam šudlí. - Bojuje o každý metr výšky.
To je magor. - Evidentně proletěl stoupavý proud.
To je sviňa! - Jde mu to, taky bych chtěl takhle polétat.
To je idiot! - Létá riskantně, popř. bezohledně.
Maže někam pryč. - Letí na přelet.
Má dvě kila. - Je 200 m nad startem.
Má tak padesát pod. - Je asi 50 m pod úrovní startu.
Dobře to vrtá. - Dělá ostrou spirálu.
Letí v poloze raněného Němce. - Nemůže zasednout do sedačky a letí vstoje.

 

Fráze používané po přistání:

To bylo o ničem. - Byl to jenom slet.
Tam jsem si něco přitočil. - Tam jsem nabral další výšku.
Myslel jsem, že skočím vedle, ale nedal jsem to. - Myslel jsem, že přeletím na sousední kopec, ale nevyšlo to.

 

A pár ukázek toho, jak použití slangu zkracuje věty:

Dalo se to točit, ale neměl jsem morál točit za kopec.
Stoupavý proud byl dostatečně široký i silný, ale nechtěl jsem riskovat, že pak proti větru nedoletím zpátky přes hřeben před svah.
Točil nulu až do země.
Kroužil ve velmi slabém stoupavém proudu, který dále slábl až skončil, už však neměl výšku hledat další.
Zadekovalo se to, zdechlo to a vyhnil jsem.
Vytvořila se souvislá vrstva oblačnosti, takže se země přestala prohřívat, přestaly se tvořit stoupavé termické proudy a klesal jsem až na přistání.
Maras, bylo to rozdrbané, všichni se tam mrcasili a nemohl jsem to utočit.
Podmínky pro létání nebyly ideální. Termické stoupavé proudy byly nestabilní a rozfoukané větrem, proto jsem se s ostatními piloty držel pořád na jednom místě a nebyl schopný získat výšku.
Naskákalo to, hned jsem chytil šprajc až do základny, ale tam už to byl docela bigbít a nasávačka.
Na obloze se začala tvořit oblaka typu cumulus, ihned po odstartování jsem našel silný stoupavý proud, který mě vynesl až k základně oblaku. U kondenzační hladiny už ale podmínky byly turbulentní a stoupavý proud zesílil tak, že mě oblak začal nasávat.
 
 

Jak poznáte padáčkáře, ikdyž zrovna nelétá

Pokud je letové počasí:

- Jeví zřetelné známky nervozity až podrážděnosti, je nerudný, utrhuje se bezdůvodně na osoby ve svém okolí. Toto chování se snaží omlouvat tím, že jej „svrbí krovky“.
- V zaměstnání stojí neustále u okna a pronáší neadresné poznámky typu: „To dneska musí nosit!“, „To sou mraky!“, „Je to tam!“ „Aspoň na vyhnívku by to bylo...“ atd.
- Pokud má volný den, není doma ani v hospodě.

 

Pokud není letové počasí:

- Jeví zřetelné známky nervozity až podrážděnosti, je nerudný, utrhuje se bezdůvodně na osoby ve svém okolí. Toto chování se snaží omlouvat tím, že jej „svrbí krovky“.
- V zaměstnání stojí neustále u okna a pronáší neadresné poznámky typu: „Tam dneska zase duní!“, „Ty nimbostraty se mi vůbec nelíbí!“, „Taky už by se sem mohl ten výběžek nasunout...“, atd.
- Pokud má volný den, sedí doma nebo v hospodě.

 

Bez ohledu na počasí:

- Na ulici se co chvíli zastavuje a sleduje vývoj oblačnosti a něco si pro sebe mumlá.
- Pravidelně 20x denně sleduje předpovědi počasí a webové kamery na internetu, zda by nešlo letět.
 
Napsal: Pavel Pastorek (web Skyfly)
Doplnil: Ondra Trčka, s pomocí všech, jež tyto úžasné pojmy hlásají dennodenně na kopcích v Beskydech :)
 

Komentáře (1)

  1. avatar
    Azbest

    No nádhera! Mejvíc mě dostal lešenář a "Duní - i ptáci chodí po zemi s šutrem v zobáku".
    Na Vaše stránky mne upozornil kamarád, kterej se mnou hraje (na banjo) a protože se mi tohle šílenství líbí, tzak jsem poměrně nalomenej. Jenže nejsem moc kámoš s vejškama, je mi 53 let a mám tyto parametry 193/125, takže ani na ten tandem jako ochutnávku nemám nárok. Co s tím? Má smysl to zkoušet?

Insert comment