New rules for landing at Stranik.

náhled článku

Nový nájomca pozemku v Tepličke nad Váhom, ktorý sme doteraz celý využívali ako pristávaciu plochu sa rozhodol od 8.5. 2015 využívať tento pozemok na voľný chov oviec. Celý pozemok je od tohto dňa ohradený elektrickým ohradníkom a pasie sa na ňom voľne pustené ovčie stádo. V každom prípade sa predstavenstvo Paraglidingového klubu X-air hlavne na základe doterajšieho bezproblémového vzťahu z nájomníkom pozemku dohodlo na ďalšom využívaní časti nehnuteľnosti v náš prospech a vyčlenení plochy na pristávanie padákov a rogál a taktiež na zachovaní parkoviska. 

PARKOVISKO: zostáva zachované na pôvodnom mieste 

PRISTÁVACIA PLOCHA:
- má tvar štvorca o rozmeroch 50x50 metrov
- je vyznačená igelitovou páskou na kolíkoch ( tak aby ovce mohli prechádzať z časti 
vyhradenej na pastvu cez pristávaciu plochu a aby vyznačenie nespôsobilo problémy
pri pristáti 
- je umiestnená v blízkosti veterného rukáva na ľavom okraji pozemku pri pohľade 
s parkoviska smerom na Straník

Vyhradenú pristávaciu plochu na pozemku môžeme využívať pri STRIKTNOM A DOSLEDNOM DODRŽIAVANÍ nasledujúcich pravidiel:

1, VŽDY ZA SEBOU ZATVÁRAŤ BRÁNU NA ELEKTRICKOM OHRADNÍKU !!!
Brána sa bude nachádzať na rohu parkoviska. Každý prechádzajúci pilot ju musí zatvoriť 
aby ovce neušli z ohradníka.
2, ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝM VOZIDLOM DO OHRADENÉHO PRIESTORU.

3, ZÁKAZ ŠTARTU MOTOROVÝM PK A ZK Z OHRADENÉHO POZEMKU.

4, NEPLAŠIŤ OVCE.

5, PRISTÁTIE NA POZEMKU MIMO VYZNAČENEJ PRISTÁVACEJ PLOCHY 
je v prípade núdze možné. Po pristáti je pilot povinný najkratšou cestou prejsť na 
vyhradenú pristávaciu plochu.

6, POHYB MIMO VYZNAČENEJ PRISTÁVACEJ PLOCHY JE ZAKÁZANÝ !!!
Pilot sa z pristávacej plochy na parkovisko musí presúvať najkratšou možnou trasou.

ŽIADAME A ZÁROVEŇ PROSÍME všetkých pilotov aby dodržiavali uvedené podmienky a ich prípadným porušovaním nespôsobili zákaz pristávania na tejto ploche. V blízkej minulosti už mali niektorí piloti značné problémy z nájomcom okolitých poli po pristáti na nich ( RD Varín ). Taktiež prosíme všetkých aby o tejto novej skutočnosti informovali ostatných pilotov a v prípade že uvidia na pristávacej ploche niekoho kto tieto pravidlá nerešpektuje aby ho na ne AKTÍVNE A RÁZNE UPOZORNILI V ZÁUJME VŠETKÝCH.

Ďakujeme za pochopenie a za rešpektovanie uvedených skutočností.

Peter Vrabec, predseda klubu X-air

I my z MAC školy prosíme o dodržování nových pravidel, aby bylo i nadále možné na tomto pro nás v Beskydech vzácném jižně orientovaném kopci nadále létat.

Zdroj: x-air.sk

Insert comment